Co to jest instalacja odgromowa?

Przy budowie domu jednorodzinnego często pojawia się hasło „instalacja odgromowa”. Wielu inwestorów na początku nie jest jednak świadomych jej przeznaczenia i składu oraz czy jest rzeczywiście wymagana. Instalacja odgromowa służy do ochrony budynku przed skutkami uderzeń piorunów, minimalizując ryzyko pożarów i uszkodzeń urządzeń elektrycznych. Składa się z przewodów odgromowych, zwodów, uziomów oraz odpowiednich łączników, które wspólnie tworzą system odprowadzający prąd piorunowy bezpiecznie do ziemi. Zrozumienie konieczności jej montażu wymaga analizy czynników takich jak lokalizacja domu, jego wysokość, materiały budowlane i otoczenie.

Co to jest instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa, zwana także systemem LPS (Lightning Protection System), jest zespołem elementów zabezpieczających obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi. Chroni budynek, na przykład dom jednorodzinny, przed skutkami uderzenia pioruna, takimi jak porażenia ludzi, które mogą być śmiertelne, oraz pożary obiektów. W przeciwieństwie do innych instalacji domowych, nie dostarcza energii ani innych mediów do domu, ani nie służy bezpośrednio wygodzie mieszkańców. Jej głównym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych.

Czytaj też:   Jak znaleźć pracę jako junior developer

Szeroka oferta elementów do instalacji odgromowej dostępna jest na: https://www.bricoman.pl/elektryka-oswietlenie/instalacja-odgromowa/instalacja-odgromowa

Jak działa instalacja odgromowa?

Celem instalacji odgromowej jest przede wszystkim ochrona budynku i jak najszybsze sprowadzenie energii przekazywanej z pioruna do ziemi. Zasada działania tej instalacji jest prosta: najwyższym elementem są zwody, które przejmują prądy w momencie uderzenia pioruna, „zwabiając” go, aby nie uderzył w inne części budynku. Prąd przechodzi ze zwodów do przewodów odprowadzających, a następnie przedostaje się do uziomów, które rozpraszają energię z pioruna, wyrównując różnicę potencjałów między chmurami a ziemią. Chociaż instalacja odgromowa nie jest obowiązkowa dla każdego domu poniżej 500 m³ kubatury, warto ją zamontować, aby lepiej chronić budynek, mieszkańców i podłączone urządzenia. Ważne jest jednak, aby instalacja była wykonana poprawnie i zgodnie z obowiązującymi normami, aby mogła skutecznie spełniać swoje zadanie.

Czytaj też:   Jak znaleźć osobę we Włoszech

Czy instalacja odgromowa jest wymagana?

Błyskawice powstające w wyniku wyładowania elektrycznego mają natężenie sięgające nawet 20 tysięcy amperów, co powoduje ogrzanie powietrza do 30 tysięcy stopni Celsjusza. Pioruny szukają najkrótszej drogi do ziemi, aby wyrównać różnice potencjałów między chmurami a gruntem, co często prowadzi do uderzeń w budynki. Takie uderzenie może wywołać niebezpieczne skutki, jak pęknięcia w materiałach niepalnych (np. beton, cegła) oraz uszkodzenia przewodów elektrycznych i podłączonych urządzeń, co może prowadzić do pożaru. Prawo budowlane wymaga montażu instalacji odgromowej w budynkach wyższych niż 15 metrów, o powierzchni co najmniej 500 m³, w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Niemniej jednak, warto zabezpieczyć każdy budynek mieszkalny piorunochronem. Ponadto, ubezpieczyciele często wymagają instalacji odgromowej jako warunku ubezpieczenia budynku, co może również pozwolić na uzyskanie dodatkowych zniżek na polisę.

Wiadomości Związane