Jak długo przechowywać dokumenty? – poradnik

przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów to kluczowy element zarządzania w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Znajomość okresów, przez które należy przechowywać różne rodzaje dokumentów, jest niezbędna do zapewnienia zgodności z prawem oraz efektywnego zarządzania informacjami. W poniższym poradniku skupimy się na trzech głównych kategoriach dokumentów: medycznych, księgowych i bankowych oraz kadrowych i płacowych.

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest nie tylko zapisem choroby i leczenia, ale ma również znaczenie prawne i administracyjne. Oto jak długo należy przechowywać różne typy dokumentacji medycznej:

 • Większość dokumentów medycznych — Przechowywane przez 20 lat od końca roku kalendarzowego ostatniego wpisu.
 • Dokumentacja po zgonie pacjenta – 30 lat w przypadku śmierci w wyniku uszkodzeń ciała lub zatrucia.
 • Dokumentacja medyczna dzieci do 2 roku życia — przechowywana przez 22 lata.
 • Zdjęcia rentgenowskie – 10 lat, skierowania i zalecenia lekarskie – 5 lat lub 2 lata, jeśli nie zostały zrealizowane.
Czytaj też:   Jak znaleźć pracę w kościele

Przechowywanie dokumentów księgowych i bankowych

W biznesie równie ważne jest odpowiednie zarządzanie dokumentacją księgową i bankową. Oto kluczowe zasady:

 • Większość dokumentów księgowych i bankowych – przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacja została rozliczona.

Dokumenty szczegółowe:

 • Księgi podatkowe, dokumentacja rachunkowości.
 • Dowody księgowe, umowy bankowe i maklerskie.
 • Dyspozycje bankowe, potwierdzenia transakcji.

Przechowywanie dokumentów kadrowych i płacowych

Przechowywanie dokumentów pracowniczych również musi spełniać pewne wymogi. Dokumentacja kadrowo-płacowa wymaga szczególnego traktowania, z uwagi na długie okresy przechowywania i wrażliwość danych:

 • Dokumenty związane ze świadczeniami emerytalnymi i rentowymi – przechowywane przez 50 lat.
 • Akta osobowe, karty personalne – również 50 lat.
 • Regulaminy pracy, siatki płac – 25 lat.
 • Kopie pism o przyznanych nagrodach – 10 lat.
 • Listy i karty urlopowe – 2 lata.
Czytaj też:   Jak znaleźć architekta

Podsumowanie i rekomendacje

Zarządzanie okresem przechowywania dokumentów wymaga świadomości i odpowiedzialności. Oto kilka rekomendacji:

 • Regularne przeglądy procedur – upewnij się, że Twoje procedury przechowywania są zgodne z aktualnymi przepisami.
 • Dokładna archiwizacja – dokładnie kataloguj dokumenty, aby ułatwić dostęp w razie potrzeby.
 • Zastosowanie technologii – rozważ wykorzystanie cyfrowych systemów zarządzania dokumentacją, aby zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo.
 • Szkolenia dla personelu – regularnie szkol pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie dokumentacją.
 • Bezpieczeństwo danych – zapewnij odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i cyfrowe dla przechowywanych dokumentów.

Pamiętaj, że przechowywanie dokumentów to nie tylko obowiązek prawny, ale również istotny element zarządzania ryzykiem i ochrony informacji w Twojej organizacji.

Wiadomości Związane