Jak znaleźć AppData

W tym artykule omówimy, jak znaleźć folder AppData w systemie Windows oraz dowiemy się, do czego służy ten folder i jak można go wykorzystać.

Co to jest folder AppData?

Folder AppData to ukryty folder w systemie Windows, który przechowuje dane aplikacji, takie jak ustawienia, pliki konfiguracyjne, dane buforowania i tymczasowe pliki. Jest on używany przez różne aplikacje, aby przechowywać informacje specyficzne dla użytkownika i konfigurację.

Jak znaleźć folder AppData w systemie Windows

Aby znaleźć folder AppData, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz Eksplorator plików poprzez naciśnięcie klawiszy Windows + E lub klikając ikonę na pasku zadań.
 2. Następnie w lewym oknie Eksploratora plików kliknij na Ten komputer .
 3. Przejdź do folderu użytkownika, klikając na partycję C: , a następnie na folder Użytkownicy .
 4. Wybierz folder z nazwą swojego konta użytkownika.
 5. W menu Eksploratora plików kliknij na Widok i zaznacz opcję Ukryte elementy , aby wyświetlić ukryte foldery.
 6. Teraz powinieneś zobaczyć folder AppData w swoim katalogu użytkownika.

Podfoldery w folderze AppData

Folder AppData zawiera trzy podfoldery, które mają różne cele:

 • Local : Przechowuje dane specyficzne dla użytkownika, które nie są przenoszone na inne komputery w sieci.
 • LocalLow : Zawiera dane o niskim poziomie zaufania, takie jak pliki związane z przeglądarką internetową w trybie chronionym.
 • Roaming : Przechowuje dane, które są przenoszone między różnymi komputerami w sieci, np. ustawienia aplikacji i dane offline.
Czytaj też:   Jak znaleźć SSID sieci Wi-Fi

Jak korzystać z folderu AppData

Folder AppData jest używany przez aplikacje do przechowywania ustawień i danych. Można również ręcznie zarządzać tym folderem w celu naprawy problemów z aplikacjami lub przyspieszenia ich działania. Oto niektóre zastosowania folderu AppData:

 • Przywracanie ustawień aplikacji: Jeśli aplikacja nie działa prawidłowo, można spróbować usunąć pliki konfiguracyjne lub inne dane z folderu AppData, aby przywrócić jej domyślne ustawienia.
 • Przenoszenie ustawień między komputerami: Jeśli chcesz przenieść swoje ustawienia aplikacji na inny komputer, możesz skopiować odpowiednie foldery z folderu Roaming.
 • Usuwanie danych aplikacji: Aby usunąć niepotrzebne pliki aplikacji, takie jak pliki tymczasowe, można przejrzeć folder Local i usunąć zbędne dane.
 • Tworzenie kopii zapasowej ustawień aplikacji: Możesz regularnie tworzyć kopie zapasowe folderu AppData, aby mieć pewność, że Twoje ustawienia aplikacji są zabezpieczone w przypadku awarii komputera.
Czytaj też:   Jak znaleźć kod PUK

Wskazówki dotyczące zarządzania folderem AppData

Podczas pracy z folderem AppData warto pamiętać o kilku wskazówkach, aby uniknąć niepotrzebnych problemów:

 • Nie usuwaj folderów AppData bezpośrednio, ponieważ może to spowodować problemy z działaniem aplikacji. Usuwaj tylko te pliki, które dokładnie wiesz, że są niepotrzebne lub uszkodzone.
 • Przed modyfikacją folderu AppData zawsze utwórz jego kopię zapasową, aby można było przywrócić poprzedni stan w razie problemów.
 • Jeśli nie jesteś pewien, jakie pliki można bezpiecznie usunąć, skonsultuj się z dokumentacją aplikacji lub z jej producentem.

Zamykające uwagi

Folder AppData to ważna część systemu Windows, która przechowuje ustawienia i dane aplikacji. Można go łatwo znaleźć, śledząc instrukcje podane w artykule, a także można zarządzać tym folderem, aby naprawić problemy z aplikacjami, przyspieszyć ich działanie, przenieść ustawienia między komputerami lub tworzyć kopie zapasowe. Pamiętaj jednak o ostrożności podczas pracy z folderem AppData, aby uniknąć niepożądanych problemów.

Wiadomości Związane