Jak znaleźć granice działki telefonem

Jak znaleźć granice działki telefonem

W dzisiejszych czasach posiadanie informacji na temat granic własnej działki jest niezwykle ważne. Dzięki nowoczesnym technologiom istnieje możliwość szybkiego i precyzyjnego ustalenia tych granic przy użyciu telefonu komórkowego. W niniejszym artykule przedstawiamy szczegółowy przewodnik, który pomoże Wam w tego rodzaju zadaniu.

Wykorzystanie aplikacji mobilnych

Obecnie na rynku dostępne są różne aplikacje mobilne, które ułatwiają odnalezienie granic działki. Przedstawiamy kilka z nich, które cieszą się dużą popularnością i rekomendacją użytkowników.

 1. Geoportal – oficjalna aplikacja polskiego rządowego systemu informacji o nieruchomościach, umożliwiająca dostęp do dokładnych map oraz danych geodezyjnych.
 2. GPS Area Measure – aplikacja, która pozwala na precyzyjne pomiarowanie powierzchni działki, a także śledzenie jej granic za pomocą GPS.
 3. Google Maps – choć nie jest dedykowanym narzędziem do wyznaczania granic działek, to jednak dzięki funkcji Street View i satelitarnym zdjęciom może być pomocna w orientacji na terenie.

Używanie aplikacji krok po kroku

Przedstawiamy sposób korzystania z aplikacji Geoportal, jako jednej z najbardziej popularnych i dokładnych w zakresie geodezji.

 1. Pobierz aplikację Geoportal na swój telefon komórkowy.
 2. Uruchom aplikację i zaloguj się lub zarejestruj.
 3. Wprowadź adres działki, którą chcesz zbadać, lub skorzystaj z lokalizacji GPS.
 4. Wybierz odpowiednią warstwę mapy, taką jak ortofotomapa lub mapa ewidencyjna.
 5. Skorzystaj z opcji pomiaru odległości i powierzchni, aby wyznaczyć granice działki.
 6. Zapisz swoje wyniki w aplikacji lub jako plik, który można wykorzystać w innych programach.

Zgłoszenie zapytania do starostwa powiatowego

Jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji na temat granic działki, warto zgłosić oficjalne zapytanie do odpowiedniego starostwa powiatowego. W ten sposób można uzyskać dostęp do dokumentów geodezyjnych, takich jak mapy ewidencyjne, wykazy granic, czy protokoły pomiarów.

Czytaj też:   Jak znaleźć historię w Mozilli

Procedura zgłoszenia zapytania

Aby zgłosić zapytanie o dostęp do informacji geodezyjnych, należy wykonać następujące kroki:

 1. Znajdź na stronie internetowej Twojego starostwa powiatowego formularz zgłoszenia zapytania lub pobierz go bezpośrednio z urzędu.
 2. Wypełnij formularz, podając swoje dane osobowe, adres e-mail oraz szczegóły dotyczące poszukiwanej działki (numer ewidencyjny, lokalizacja, wielkość).
 3. Określ, jakie dokładnie informacje są potrzebne (mapy, protokoły pomiarów, wykazy granic).
 4. Złóż wypełniony formularz w starostwie osobiście, drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Oczekuj na odpowiedź, która może przyjść w formie e-maila, listu lub telefonu.

Warto zaznaczyć, że w zależności od starostwa czas oczekiwania na odpowiedź może się różnić. Zwykle wynosi on od kilku dni do kilku tygodni.

Wykorzystanie usług geodetów

Jeżeli preferują Państwo profesjonalne pomiary geodezyjne, możliwe jest skorzystanie z usług geodetów. Tacy specjaliści mogą wykonać dokładne pomiary granic działki, a także sporządzić stosowną dokumentację.

Wybór geodety

Przy wyborze geodety warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów:

 • Doświadczenie – im więcej lat pracy w zawodzie, tym większe doświadczenie i kompetencje geodety.
 • Rekomendacje – zadowolenie klientów to doskonały wyznacznik jakości świadczonych usług.
 • Cena – warto porównać oferty różnych geodetów, aby znaleźć najkorzystniejszą propozycję.

Proces pomiarów

Pomiarów granic działki dokonuje się w następujący sposób:

 1. Geodeta dokonuje analizy dokumentacji, która obejmuje mapy ewidencyjne, wykazy granic, protokoły pomiarów.
 2. Na podstawie zgromadzonych informacji geodeta wyznacza orientacyjne granice działki.
 3. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt, tak jak stacje pomiarowe GPS czy teodolity, dokonuje precyzyjnych pomiarów na terenie działki.
 4. Sporządza dokumentację zawierającą wyniki przeprowadzonych pomiarów, a także wszelkie niezbędne rysunki i mapy.
 5. Przekazuje wykonaną dokumentację klientowi, który może ją wykorzystać do dalszych celów, takich jak np. ustalenie granic z sąsiadami czy zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Czytaj też:   Jak znaleźć pomysł na książkę

Współpraca z sąsiadami przy wyznaczaniu granic działki

Wyznaczanie granic działki często wiąże się z koniecznością współpracy z sąsiadami. Warto więc dążyć do wspólnego porozumienia oraz prowadzić otwartą komunikację na temat planowanych działań.

Porady dotyczące współpracy z sąsiadami

Oto kilka wskazówek, które mogą ułatwić współpracę z sąsiadami przy wyznaczaniu granic działki:

 • Wczesne informowanie – poinformuj sąsiadów o planowanych pomiarach granic działki z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieli czas na zapoznanie się z tematem i ewentualne przygotowania.
 • Wyjaśnienie celów – przedstaw sąsiadom swoje motywy, aby uniknąć nieporozumień i rozwiać ewentualne obawy.
 • Propozycja wspólnego geodety – zasugeruj sąsiadom, aby skorzystali z usług tego samego geodety, co ułatwi komunikację i pozwoli na jednolite ustalenia granic.
 • Ustalenie granic amicably – w przypadku wystąpienia sporów dotyczących granic działek, dąż do rozwiązania problemu w sposób pokojowy, np. poprzez mediację.

Podsumowanie najważniejszych informacji

Wyznaczanie granic działki telefonem to możliwość, która znacznie ułatwia życie właścicielom nieruchomości. Wykorzystanie aplikacji mobilnych, zgłoszenie zapytania do starostwa powiatowego, skorzystanie z usług geodetów oraz współpraca z sąsiadami to kluczowe elementy tego procesu. Dzięki nim, możemy osiągnąć precyzyjne i satysfakcjonujące wyniki, które pomogą w dalszym zarządzaniu działką i realizacji planów związanych z nią.

Wiadomości Związane