Jak znaleźć htaccess

W tym artykule dowiesz się, jak znaleźć i edytować plik .htaccess na swojej stronie internetowej, aby optymalizować jej funkcje i zabezpieczenia.

Co to jest htaccess?

htaccess to skrót od hypertext access, jest to plik konfiguracyjny używany przez serwery oparte na Apache. Plik ten pozwala na wprowadzenie zmian w ustawieniach serwera dla poszczególnych katalogów na stronie internetowej, takich jak przekierowania, zabezpieczenia i inne funkcje.

Jak znaleźć plik .htaccess

Aby znaleźć plik .htaccess, należy się zalogować do swojego panelu zarządzania hostingiem lub skorzystać z klienta FTP . Oto szczegółowe instrukcje dla obu metod:

Znalezienie htaccess przez panel zarządzania hostingiem

 1. Zaloguj się do swojego panelu zarządzania hostingiem (np. cPanel, Plesk lub DirectAdmin).
 2. Wyszukaj sekcję Menadżer plików lub File Manager .
 3. Nawiguj do głównego katalogu swojej strony internetowej (zazwyczaj jest to katalog public_html ).
 4. Włącz opcję Wyświetl ukryte pliki (lub podobną opcję) w menadżerze plików.
 5. Wyszukaj plik .htaccess w katalogu swojej strony internetowej. Jeśli plik nie istnieje, możesz go utworzyć ręcznie.

Znalezienie htaccess przez klienta FTP

 1. Zainstaluj i uruchom klienta FTP (np. FileZilla, Cyberduck lub WinSCP).
 2. Podaj dane logowania do swojego konta FTP (nazwa użytkownika, hasło i adres serwera).
 3. Połącz się z serwerem i przejdź do głównego katalogu swojej strony internetowej.
 4. Włącz opcję Wyświetl ukryte pliki (lub podobną opcję) w swoim kliencie FTP.
 5. Wyszukaj plik .htaccess w katalogu swojej strony internetowej. Jeśli plik nie istnieje, możesz go utworzyć ręcznie.
Czytaj też:   Jak znaleźć gniazdo kreta

Tworzenie pliku .htaccess, jeśli nie istnieje

Jeśli nie możesz znaleźć pliku .htaccess na swoim serwerze, możesz go utworzyć samodzielnie, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz edytor tekstu, taki jak Notatnik (Windows) lub TextEdit (macOS).
 2. Utwórz nowy, pusty plik i zapisz go jako .htaccess . Upewnij się, że plik ma właściwą nazwę z kropką na początku.
 3. Prześlij plik .htaccess do głównego katalogu swojej strony internetowej za pomocą panelu zarządzania hostingiem lub klienta FTP.

Edycja pliku .htaccess

Edytując plik .htaccess, można wprowadzić różne zmiany i ustawienia dla swojej strony internetowej. Oto kilka przykładów, co można zrobić za pomocą pliku .htaccess:

Przekierowania stron (301)

Aby przekierować jedną stronę na inną, można dodać następujący kod do pliku .htaccess:

RewriteEngine On
RewriteRule ^stara-strona.html$ /nowa-strona.html [R=301,L]

Zamień stara-strona.html i nowa-strona.html na właściwe nazwy stron, które chcesz przekierować.

Włączanie kompresji gzip

Aby zwiększyć szybkość ładowania strony, można włączyć kompresję gzip, dodając poniższy kod do pliku .htaccess:

<IfModule mod_deflate.c>
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript application/javascript
</IfModule>

Ochrona hasłem katalogu

Aby chronić katalog na swojej stronie hasłem, należy dodać następujący kod do pliku .htaccess:

AuthType Basic
AuthName "Protected Area"
AuthUserFile /ścieżka/do/pliku/.htpasswd
Require valid-user

Zastąp /ścieżka/do/pliku/.htpasswd rzeczywistą ścieżką do pliku .htpasswd, który zawiera dane logowania.

Czytaj też:   Jak znaleźć kości policzkowe

Ważne wskazówki dotyczące pliku .htaccess

Oto kilka ważnych wskazówek dotyczących pracy z plikiem .htaccess:

 • Zawsze twórz kopię zapasową pliku .htaccess przed wprowadzeniem zmian, aby móc przywrócić poprzednią wersję w razie problemów.
 • Upewnij się, że wprowadzone zmiany są zgodne z zasadami serwera . Niektóre ustawienia mogą być ograniczone przez dostawcę hostingu, co może prowadzić do błędów lub problemów z działaniem strony.
 • Testuj wprowadzone zmiany na bieżąco , aby szybko wykryć i naprawić ewentualne problemy.
 • Jeśli nie jesteś pewien, jak wprowadzić określoną zmianę, skonsultuj się z dokumentacją serwera Apache lub z dostawcą hostingu.
 • Uważaj na konflikty między różnymi dyrektywami w pliku .htaccess. Staraj się wprowadzać zmiany w sposób uporządkowany, unikając powtórzeń i niepotrzebnych komplikacji.

Podsumowanie

Plik .htaccess jest niezwykle potężnym narzędziem, które pozwala na szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w konfiguracji serwera Apache. W tym artykule omówiliśmy, jak znaleźć, utworzyć i edytować plik .htaccess, a także jak wprowadzać różne ustawienia, takie jak przekierowania stron, kompresja gzip i ochrona hasłem katalogów.

Przestrzegając wskazówek przedstawionych w tym artykule, możesz w pełni wykorzystać możliwości pliku .htaccess, aby zoptymalizować funkcjonowanie swojej strony internetowej, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność. Pamiętaj jednak, aby zawsze zachować ostrożność podczas pracy z plikiem .htaccess i dokładnie sprawdzać wprowadzone zmiany, aby uniknąć problemów z działaniem strony.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w zakresie edycji pliku .htaccess lub chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat zaawansowanych funkcji, zalecamy zapoznanie się z oficjalną dokumentacją Apache oraz konsultację z dostawcą usług hostingowych.

Wiadomości Związane