Jak znaleźć numer aktu małżeństwa

Jak znaleźć numer aktu małżeństwa

W artykule poruszamy temat sposobów na znalezienie numeru aktu małżeństwa, zarówno w przypadku, gdy posiadamy już kopię dokumentu, jak i w sytuacji, gdy chcemy uzyskać informacje na podstawie innych źródeł.

Co to jest numer aktu małżeństwa i po co jest potrzebny?

Numer aktu małżeństwa to unikalny identyfikator przyznawany każdemu małżeństwu zawartemu w Polsce. Numer ten pozwala na łatwe odnalezienie konkretnego dokumentu w archiwach Urzędu Stanu Cywilnego. Jest niezbędny do załatwiania różnych formalności związanych z małżeństwem, takich jak np. zmiana nazwiska, rozwód czy sprawy spadkowe.

Znalezienie numeru aktu małżeństwa na kopii aktu

Jeśli posiadasz kopię aktu małżeństwa , znalezienie numeru aktu jest proste. Wystarczy spojrzeć na górną część dokumentu, gdzie znajduje się informacja o numerze aktu. Numer ten składa się z trzech części oddzielonych ukośnikami. Pierwsza część to numer aktu, druga to numer księgi, a trzecia to rok zawarcia małżeństwa. Przykładowy numer aktu małżeństwa może wyglądać tak: 123/456/2001.

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Jeśli nie posiadasz kopii aktu małżeństwa, numeru aktu możesz poszukać, odwiedzając Urzząd Stanu Cywilnego odpowiedni dla miejsca zawarcia małżeństwa. Aby uzyskać informacje o numerze aktu, konieczne będzie podanie danych osobowych, takich jak imiona, nazwiska oraz daty urodzenia obu małżonków. Przy okazji wizyty w urzędzie warto również poprosić o wydanie nowej kopii aktu małżeństwa, która może być potrzebna w przyszłości.

Archiwa Państwowe i online

Innym źródłem informacji o numerze aktu małżeństwa są Archiwa Państwowe . Jeśli małżeństwo zawarto dawno temu, istnieje szansa, że dokumenty związane z tym wydarzeniem znajdują się w archiwach państwowych. Warto sprawdzić dostępne zasoby online oraz odwiedzić odpowiednie Archiwum Państwowe osobiście, aby uzyskać pomoc w poszukiwaniach.

Zasoby internetowe

W ostatnich latach wiele zasobów archiwalnych zostało udostępnionych w internecie, co ułatwia poszukiwanie informacji o numerach aktów małżeństwa. Istnieje kilka serwisów internetowych, na których można przeszukiwać zasoby archiwalne, takie jak:

 1. Geneteka (geneteka.genealodzy.pl) – serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, zawierający indeksy metrykalne z różnych parafii i USC w Polsce.
 2. Archiwum Główne Akt Dawnych (agad.gov.pl) – serwis Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, umożliwiający przeszukiwanie zasobów archiwalnych z terenu całego kraju.
 3. Szukaj w Archiwach (szukajwarchiwach.gov.pl) – portal Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, który gromadzi dane z różnych archiwów państwowych.
Czytaj też:   Jak znaleźć użytkownika na eBayu

Warto pamiętać, że przeszukiwanie tych serwisów może wymagać posiadania podstawowych informacji, takich jak imiona, nazwiska oraz daty urodzenia małżonków, a także daty zawarcia małżeństwa.

Kontakt z parafią

Jeśli małżeństwo zostało zawarte w kościele, warto skontaktować się z parafią , w której odbył się ślub. Parafie prowadzą własne księgi metrykalne, w których znajdują się informacje o zawartych małżeństwach. Aby uzyskać informacje o numerze aktu małżeństwa, konieczne może być podanie danych osobowych małżonków oraz daty ślubu.

Zmiana nazwiska po zawarciu małżeństwa

Zmiana nazwiska po zawarciu małżeństwa jest jednym z głównych powodów, dla których potrzebny jest numer aktu małżeństwa. W takim przypadku, warto wcześniej zgłosić się do odpowiedniego USC z prośbą o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa , który będzie zawierał informacje o numerze aktu małżeństwa oraz aktualnym nazwisku małżonków.

Podsumowanie

Znalezienie numeru aktu małżeństwa nie jest trudne, jeśli zna się odpowiednie źródła informacji. W zależności od sytuacji, warto sprawdzić kopię aktu małżeństwa, odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego, skorzystać z zasobów internetowych, archiwów państwowych lub parafii, w której odbył się ślub. Posiadanie numeru aktu małżeństwa jest istotne w wielu sytuacjach formalnych, dlatego warto zadbać o to, aby zawsze mieć dostęp do tej informacji.

Wskazówki dotyczące poszukiwań w archiwach

Przeszukiwanie archiwów, zarówno online, jak i w tradycyjnych instytucjach, może być czasochłonne i wymagać cierpliwości. Oto kilka wskazówek, które mogą ułatwić poszukiwania:

 1. Przygotuj informacje podstawowe – przed rozpoczęciem poszukiwań zbierz wszystkie dostępne informacje o małżonkach, takie jak imiona, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania.
 2. Korzystaj z filtrów wyszukiwania – większość serwisów internetowych oferuje zaawansowane opcje wyszukiwania, które pozwolą Ci zawęzić wyniki do konkretnych lokalizacji, dat czy typów dokumentów.
 3. Poszukaj w różnych źródłach – niektóre informacje mogą być dostępne tylko w jednym archiwum, dlatego warto sprawdzić różne serwisy internetowe oraz odwiedzić odpowiednie instytucje osobiście.
 4. Nie poddawaj się – poszukiwania mogą zająć dużo czasu, ale warto być wytrwałym, ponieważ każda nowa informacja może być kluczem do odnalezienia numeru aktu małżeństwa.
Czytaj też:   Jak znaleźć lody ekipy

Współpraca z genealogiem

Jeśli napotkasz trudności w poszukiwaniach numeru aktu małżeństwa, warto rozważyć współpracę z profesjonalnym genealogiem . Specjaliści w dziedzinie genealogii mają doświadczenie w przeszukiwaniu archiwów, znają różne źródła informacji i potrafią szybko dotrzeć do potrzebnych danych. Zatrudnienie genealoga może być szczególnie pomocne, jeśli małżeństwo zawarto dawno temu lub gdy informacje są rozproszone w różnych instytucjach.

Zabezpieczanie informacji

Po odnalezieniu numeru aktu małżeństwa, warto zabezpieczyć tę informację na przyszłość. Oto kilka wskazówek, jak przechowywać i zabezpieczać numer aktu małżeństwa oraz inne ważne dane:

 1. Wykonaj kopie dokumentów – jeśli posiadasz kopię aktu małżeństwa, zrób jej kilka kopii, aby mieć zabezpieczenie w przypadku zagubienia oryginału. Możesz także zeskanować dokument i przechowywać go w formie elektronicznej.
 2. Utwórz folder z dokumentami – załóż dedykowany folder, w którym będziesz przechowywać kopie aktu małżeństwa oraz inne ważne dokumenty, takie jak akty urodzenia, akty zgonu czy odpisy świadectw chrztu.
 3. Wykorzystaj chmurę – przechowuj kopie elektroniczne ważnych dokumentów w chmurze, takiej jak Google Drive, Dropbox czy OneDrive. Dzięki temu będziesz miał dostęp do nich z każdego miejsca i zabezpieczysz się przed utratą danych spowodowaną awarią komputera.
 4. Zabezpiecz dane hasłem – jeśli przechowujesz kopie dokumentów w formie elektronicznej, zabezpiecz je hasłem, aby utrudnić dostęp do nich osobom niepowołanym.
 5. Podziel się informacjami z rodziną – poinformuj najbliższych o tym, gdzie przechowujesz kopie ważnych dokumentów oraz udostępnij im dostęp do elektronicznych wersji. W ten sposób zwiększysz szanse na odnalezienie numeru aktu małżeństwa w razie potrzeby.

Wnioski

Znalezienie numeru aktu małżeństwa jest kluczowe dla załatwienia wielu formalności związanych z małżeństwem. Dzięki odpowiednim źródłom informacji, takim jak kopie aktów, Urząd Stanu Cywilnego, zasoby internetowe, archiwa państwowe czy parafie, można skutecznie odnaleźć poszukiwany numer. Warto zadbać o to, aby informacja ta była zabezpieczona na przyszłość, przechowując ją w sposób odpowiedni dla naszych potrzeb. W razie trudności warto rozważyć współpracę z profesjonalnym genealogiem, który pomoże w poszukiwaniach oraz zabezpieczeniu danych.

Wiadomości Związane