Jak znaleźć numer ISBN

Jak znaleźć numer ISBN

Poradnik zawierający wszystkie informacje potrzebne do odnalezienia numeru ISBN książki, wraz z instrukcjami krok po kroku, narzędziami i poradami.

Co to jest numer ISBN?

ISBN (International Standard Book Number) to międzynarodowy system numeracji książek, który umożliwia ich jednoznaczne identyfikowanie. Numer ISBN składa się z 13 cyfr i dzieli się na cztery segmenty oddzielone myślnikami. Poszczególne segmenty oznaczają: grupę wydawniczą, wydawcę, tytuł oraz unikalny numer kontrolny.

Jak odczytać numer ISBN z książki?

 1. Sprawdź stronę tytułową : Numer ISBN najczęściej można znaleźć na stronie tytułowej książki, w pobliżu praw autorskich i informacji o wydawcy.
 2. Poszukaj na okładce : Jeśli numeru ISBN nie ma na stronie tytułowej, sprawdź okładkę. W przypadku książek miękkookładkowych numer ISBN często znajduje się na tylnej okładce, w pobliżu kodu kreskowego.
 3. Skorzystaj z wyszukiwarki ISBN : W przypadku trudności z odnalezieniem numeru ISBN, można skorzystać z wyszukiwarek internetowych, wpisując tytuł książki, autora oraz wydawcę. Jedną z takich wyszukiwarek jest ISBNdb.

Dlaczego warto znać numer ISBN?

Znajomość numeru ISBN ma kilka zalet, takich jak:

 • Jednoznaczna identyfikacja książki : Numer ISBN pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie książki, co jest szczególnie przydatne podczas zamawiania egzemplarzy w księgarniach czy bibliotekach.
 • Ułatwienie sprzedaży i dystrybucji : Numer ISBN ułatwia zarówno sprzedaż, jak i dystrybucję książek, umożliwiając efektywne zarządzanie procesami logistycznymi i magazynowymi.
 • Statystyki i analizy rynku : Dzięki numerom ISBN możliwe jest tworzenie statystyk i analiz rynkowych dotyczących sprzedaży i czytelnictwa, co pomaga wydawcom i księgarniom w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Jak przypisywane są numery ISBN?

Proces przypisywania numerów ISBN książkom jest ściśle uregulowany i odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Międzynarodową Agencję ISBN. Oto jak przebiega ten proces:

 1. Rejestracja wydawcy : Wydawcy, którzy chcą otrzymać numery ISBN dla swoich publikacji, muszą najpierw zarejestrować się w krajowej agencji ISBN, która odpowiada za nadawanie numerów w danym kraju.
 2. Przypisanie numerów : Po rejestracji wydawca otrzymuje unikalny identyfikator wydawniczy, który stanowi część numeru ISBN. Wydawca może następnie samodzielnie przydzielać numery ISBN swoim publikacjom, przestrzegając ustalonych zasad dotyczących kolejnych segmentów numeru.
 3. Uzupełnienie bazy danych : Wydawca jest zobowiązany zgłosić przypisane numery ISBN do krajowej agencji ISBN, która wprowadza te informacje do międzynarodowej bazy danych.
Czytaj też:   Jak znaleźć numer karty SIM

Jak sprawdzić, czy numer ISBN jest prawidłowy?

Aby sprawdzić, czy numer ISBN jest prawidłowy, można skorzystać z narzędzi do weryfikacji numerów ISBN dostępnych online, takich jak ISBN-Check. Weryfikacja polega na obliczeniu liczby kontrolnej numeru ISBN i porównaniu jej z podaną liczbą kontrolną. Oto krok po kroku, jak to zrobić:

 1. Usuń myślniki : Wprowadź numer ISBN bez myślników.
 2. Oblicz sumę kontrolną : Oblicz sumę kontrolną, mnożąc kolejne cyfry numeru ISBN przez kolejne liczby od 1 do 12. Wynik podziel modulo 10.
 3. Porównaj liczby kontrolne : Jeśli obliczona liczba kontrolna zgadza się z podaną liczbą kontrolną, numer ISBN jest prawidłowy.

Zastosowanie numerów ISBN w praktyce

Numery ISBN mają szerokie zastosowanie w praktyce wydawniczej, handlowej i bibliotecznej. Oto kilka przykładów:

 • Zamawianie książek : Kiedy czytelnicy, księgarnie czy biblioteki chcą zamówić konkretną książkę, numer ISBN pozwala na szybkie i jednoznaczne zidentyfikowanie danej publikacji.
 • Ewidencja publikacji : Numery ISBN ułatwiają ewidencję publikacji w wydawnictwach, księgarniach i bibliotekach, umożliwiając efektywne zarządzanie katalogami i bazami danych.
 • Integracja z systemami bibliotecznymi : Systemy biblioteczne wykorzystują numery ISBN do identyfikacji, katalogowania i zarządzania zbiorami książek.
 • Rozwój czytelnictwa i badań rynkowych : Dzięki numerom ISBN możliwe jest prowadzenie badań na temat sprzedaży książek, czytelnictwa i trendów rynkowych, co pomaga instytucjom kulturalnym, badawczym i edukacyjnym w analizie rozwoju kultury czytelniczej.
Czytaj też:   Jak znaleźć obrączkę w jeziorze

Alternatywy dla numerów ISBN

Chociaż numer ISBN jest powszechnie stosowany, istnieją również inne systemy identyfikacji książek, takie jak:

 • ISSN (International Standard Serial Number) : ISSN to międzynarodowy system numeracji czasopism, który umożliwia jednoznaczne identyfikowanie periodyków.
 • ISMN (International Standard Music Number) : ISMN to międzynarodowy system numeracji publikacji muzycznych, przeznaczony dla nut i innych wydawnictw muzycznych.
 • DOI (Digital Object Identifier) : DOI to unikalny identyfikator cyfrowych obiektów, takich jak artykuły naukowe, książki, raporty czy dane badawcze, który ułatwia odnalezienie i cytowanie publikacji w środowisku cyfrowym.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono, czym jest numer ISBN, jak odczytać go z książki oraz jak sprawdzić jego prawidłowość. Omówiono również proces przypisywania numerów ISBN, ich praktyczne zastosowanie oraz istniejące alternatywy. Wiedza na temat numerów ISBN może być przydatna zarówno dla czytelników, jak i osób zawodowo związanych z branżą wydawniczą, księgarską czy biblioteczną.

Wiadomości Związane